0 Inspiratiesessie arbeidsrecht en HR – MerCurious

Inspiratiesessie arbeidsrecht en HR

Datum/Tijd
Date(s) - donderdag 18-3
19:00 - 21:00


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDMxNjVkYTAtNjM2Zi00MDk2LTk5MjAtYzE1YTE2ODE0NzQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2287c50b58-2ef2-423d-a4db-1fa7c84efcfa%22%2c%22Oid%22%3a%22794c7a5a-4cc0-4b55-80f3-f86cf376b3db%22%7d

De sprekers die op donderdagavond 18 maart 2021 komen spreken zijn Frans Scheefhals en Michelle Koot.

 

Frans is werkzaam als bedrijfsjurist, momenteel heeft hij de focus voornamelijk liggen op middenstanders. Vanuit zijn eigen onderneming Altijd Goed (www.altijdgoed.eu) geeft hij zijn expertise als bedrijfsjurist en secretaris. Naast zijn eigen onderneming is hij werkzaam binnen verschillende organisaties waarbij zijn expertise wordt ingezet. Vanavond zal hij jullie iets gaan vertellen over zijn werkzaamheden en hoe hij deze ervaart.

 

Michelle is werkzaam als HR-Manager bij Genson Group, waar ze momenteel met veel plezier haar werkzaamheden uitvoert. Vanuit haar diverse HR-functies en werkgevers heeft ze veel ervaring opgedaan, is enorm begaan met arbeidsrecht en hoe ze met mensen tot de beste uitkomsten kan komen. Vanavond zal zij jullie iets vertellen over haar werkzaamheden en hoe zij deze ervaart.

Reserveringen

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.