Inspiratiesessie Consultancy, met case!

Datum/Tijd
Date(s) - woensdag 6-10
19:30 - 21:00

Locatie
Online

Categorie├źn Geen Categorie├źn


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDYyYzYxNjAtNTE3ZS00YjkwLTkzYjUtYzA2YWNjY2Y5N2Q3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2287c50b58-2ef2-423d-a4db-1fa7c84efcfa%22%2c%22Oid%22%3a%22e6bdce52-b8c3-45ec-bf15-7aeaeaf50be5%22%7d

Reserveringen

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.