Inspiratiesessie Start-Ups

Datum/Tijd
Date(s) - maandag 6-9
19:30 - 21:00

Categorieën Geen Categorieën


Kom je ook naar de inspiratiesessie met als onderwerp Start-ups? Meld je dan snel aan!

Tijdens de inspiratiesessie komen twee toffe sprekers vertellen over het beroep dat zij beoefenen:

  • Arent van Dijk, aanjager/coördinator bij StartUp Meierijstad
    Ondersteuning van startende ondernemers met advies, tips en netwerk door middel van coaching, workshops, presentaties en uitwisseling van kennis en ervaringen.
  • Maarten van der Zanden, Market development bij ATRO Medical
    Een orthopedische startup in Nijmegen en business coach bij de Startversneller. Hij deelt zijn ervaringen hoe je van een innovatief idee tot daadwerkelijke implementatie komt. Een
    korte blik op productontwikkeling, financiering, business development en de centrale rol die marketing daarin betekent.

Teams uitnodiging:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmRhYWYzZjctOTcxYy00OWM5LTliMzktOWUzNWJmZTJhNTI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2287c50b58-2ef2-423d-a4db-1fa7c84efcfa%22%2c%22Oid%22%3a%220aafe162-7383-42e0-a37e-1456c2e25619%22%7d

Reserveringen

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.